Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Category: Istraživanja

Slide4.jpg

ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNENJA

.
Jul 28, 2018
Građani Srbije nedovoljno poznaju činioce bezbednosnog sektora i njihove nadležnosti, što između ostalog, umanjuje njihov kapacitet kao jednog od važnih elemenata demokratske civilne kontrole bezbednosnog sektora i bezbednosnih službi kao njegovog dela. Ovo pokazuje istraživanje sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1014 ispitanika na čitavoj teritoriji Srbije, na početku realizacije projekta “Bez tajni” koji je posvećen unapređenju demokratske civilne kontrole bezbednosnog sektora i koji se realizuje uzpodršku Evropske unije.

Slide1-1.jpg

ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNENJA

.
Jul 28, 2018
Svaka tajna budi radoznalost, ali tajni dosijei bude i zazor. Ovo važi za sva, a naročito ono društva u kojima je njihovo postojanje dugo bilo povezano i sa različitim vidovima represija. Otvaranje tajnih dosijea je već pune dve decenije, od demokratskih promena 2000. godine, česta politička tema. Pa ipak, ispostavlja se da građani oko toga imaju veoma podeljeno mišljenje. Istovremeno, mnogi podrazumevaju da tajne službe o njima imaju podatke, ali čak trećina građana uopšte ne zna ko je po zakonu ovlašćen za takvu vrstu aktivnosti. Ovo pokazuje istraživanje sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1014 ispitanika na čitavoj teritoriji Srbije, na početku realizacije projekta “Bez tajni” koji je posvećen unapređenju demokratske civilne kontrole bezbednosnog sektora i koji se realizuje uz podršku Evropske unije.

Slide1.jpg

ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNENJA

.
Jul 28, 2018
Srbija nije jedina zemlja u kojoj rečenica „nemoj o tome telefonom“ otkriva uverenje da razgovor koji se vodi sluša i/ili beleži i neko treće lice. Iako su posebne mere tajnog prikupljanja podataka jasno zakonski regulisane, više od polovine ispitanika veruje da to nije garant da građani nisu pod neosnovanim nadzorom. Istovremeno, većina oni koji izražavaju takav stav, ne misle da su i sami prisluškivani, pokazalo jeistraživanje sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1014 ispitanika na čitavoj teritoriji Srbije, na početku realizacije projekta “Bez tajni” koji je posvećen unapređenju demokratske civilne kontrole bezbednosnog sektora i koji se realizuje uz podršku Evropske unije.

Slide1-1.jpg

ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNENJA

.
Jul 28, 2018
Odnos tajnih službi i medija i u 21. veku predstavlja zaplet koji je i česta medijska tema. Kako neka pitanja iz te oblasti vide građani Srbije pokazuje i deo istraživanja koje je sproveno na početku realizacije projekta „Bez tajni“. Istraživanje je sprovedeno na teritoriji čitave Srbije, na reprezentativnom uzorku od 1014 ispitanika i deo je projekta čiji je cilj unapređenje demokratske kontrole bezbednosnog sektora, a koji je podržala Evropska unija.