Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNENJA

Ko čini, a ko kontroliše bezbednosne službe

Građani Srbije nedovoljno poznaju činioce bezbednosnog sektora i njihove nadležnosti, što između ostalog, umanjuje njihov kapacitet kao jednog od važnih elemenata demokratske civilne kontrole bezbednosnog sektora i bezbednosnih službi kao njegovog dela. Ovo pokazuje istraživanje sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1014 ispitanika na čitavoj teritoriji Srbije, na početku realizacije projekta “Bez tajni” koji je posvećen unapređenju demokratske civilne kontrole bezbednosnog sektora i koji se realizuje uzpodršku Evropske unije.
Jul 28, 2018
Slide4
Građani Srbije nedovoljno poznaju činioce bezbednosnog sektora i njihove nadležnosti, što između ostalog, umanjuje njihov kapacitet kao jednog od važnih elemenata demokratske civilne kontrole bezbednosnog sektora i bezbednosnih službi kao njegovog dela. Ovo pokazuje istraživanje sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1014 ispitanika na čitavoj teritoriji Srbije, na početku realizacije projekta “Bez tajni” koji je posvećen unapređenju demokratske civilne kontrole bezbednosnog sektora i koji se realizuje uzpodršku Evropske unije.

1 – Koje službe bezbednosti postoje u Srbiji? (%)

Total uzorak. Mogućnost višestrukih odgovora. Prikaz na 100%.

Na pitanje koje sve službe bezbednosti postoje u Srbiji trećina ispitanika navodi BIA-u, nešto više od petine policiju, 15,3% vojsku, 7,5% Vojno-bezbednosnu agenciju, 4,9% DB, 9% ispitanika ne zna odgovor na ovo pitanje, dok frekvencije ostalih odgovora ne prelaze 3%.

2 – Da li je BIA deo policije? (%)

Total uzorak.

Tek nešto više od 1/3 građana Srbije (38%) zna da BIA nije u sastavu policije. Daleko više, gotovo polovina građana (46%), smatra da BIA jeste deo policije, a 16% ispitanika kaže da ne zna odgovor.

3 – Da li Vojska Srbije ima tajne službe i koje? (%)

Total uzorak.

Trećina ispitanika ne zna da odgovori na pitanje da li Vojska Srbije ima tajne službe, da ih ima smatra 45% građana, a 22% misli da vojska nema tajne službe.

4 – Koje tajne službe postoje u okviru Vojske Srbije? (%)

Poduzorak. Prikaz na 100%.

Kad su oni koji smatraju da vojska ima tajne službe upitani da ih navedu, kao najčešći odgovor su navodili Vojno-bezbednosna služba (42,3%), 12,7% ispitanika je navelo Vojno-obaveštajnu agenciju, 6,2% Kontra-obaveštajnu službu, 29,3% ne zna da odgovori na ovo pitanje, dok se u procentu manjem od 5% pominju BIA, Tajna vojska Srbije, CIA i drugo.

5 – Ko, osim službi bezbednosti, čini bezbednosni sektor zemlje? (%)

Total uzorak. Mogućnost višestrukih odgovora. Prikaz na 100%.

Na pitanje „Ko, osim službi bezbednosti, čini bezbednosni sector zemlje“, približno jednak broj ispitanika navodi odgovore „ne znam“ (29,1%), vojska (28,6%) i policija (26,1%).

6 – Ko kontroliše zakonitost rada bezbednosnih službi? (%)

Total uzorak. Mogućnost višestrukih odgovora. Prikaz na 100%.

Građani ne prepoznaju ni svoju ni ulogu javnosti (mediji, naučne institucije, organizacije civilnog društva) u kontroli zakonitosti rada bezbednosnih službi. Gotovo polovina građana (47,4%) smatra da tu ulogu ima izvršna vlast, a tek svaki peti građanin (21,8%) kaže da zakonitost rada bezbednosnih službi kontrolišu Parlament i nadležni odbori. Svaki deseti građanin je mišljenja da bezbednosne službe ne kontroliše niko, dok 9,2% smatra da je to nadležnost sudova. Ostali odgovori ne prelaze 6%.

Povezani tekstovi