Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNENJA

Tajne službe i mediji

Odnos tajnih službi i medija i u 21. veku predstavlja zaplet koji je i česta medijska tema. Kako neka pitanja iz te oblasti vide građani Srbije pokazuje i deo istraživanja koje je sproveno na početku realizacije projekta „Bez tajni“. Istraživanje je sprovedeno na teritoriji čitave Srbije, na reprezentativnom uzorku od 1014 ispitanika i deo je projekta čiji je cilj unapređenje demokratske kontrole bezbednosnog sektora, a koji je podržala Evropska unija.
Jul 28, 2018
Slide1
Odnos tajnih službi i medija i u 21. veku predstavlja zaplet koji je i česta medijska tema. Kako neka pitanja iz te oblasti vide građani Srbije pokazuje i deo istraživanja koje je sproveno na početku realizacije projekta „Bez tajni“. Istraživanje je sprovedeno na teritoriji čitave Srbije, na reprezentativnom uzorku od 1014 ispitanika i deo je projekta čiji je cilj unapređenje demokratske kontrole bezbednosnog sektora, a koji je podržala Evropska unija.

1  – Da li tajne službe prate i prisluškuju određene novinare? (%)

Total uzorak.

Na pitanje da li tajne službe prate i prisluškuju određene novinare 15% građana ne zna da se izjasni, patina daje negativan odgovor. 64% ispitanika stava je da su novinari praćeni i prisluškivani od strane tajnih službi.

Ovaj stav zastupljeniji je kod muškaraca, građana mlađih od 60 godina, srednjeg i visokog obrazovanja, stanovnika svih regiona izuzev Beograda, zaposlenih građana kao i kod građana čija se lična mesečna primanja kreću iznad 30 000 dinara.

2 – Ko tajne informacije (iz dosijea ili iz istraga) dostavlja medijima? (%)

Total uzorak. Mogućnost višestrukih odgovora. Prikaz na 100%.

Prema mišljenju 39,6% građana tajne informacije medijima dostavlja policija, 23,2% navodi tužilaštvo, 16,5% navodi sudove, 16,7% ne zna da navede odgovore, dok frekvencije ostalih odgovora ne prelaze 2%.

3 – Čija je odgovornost za objavljivanje takvih informacija veća? (%)

Total uzorak.

Odgovornost za objavljivanje takvih informacija, prema mišljenju 30% građana je na medijima koji objavljuju takvu informaciju, 8% ne zna da se izjasni. 62% ispitanika odgovornim smatra onog ko dostavlja takve informacije medijima i ovaj odgovor češći je kod građana starosti od 30 do 60 godina, zaposlenih i penzionera, kao i građana sa ličnim mesečnim primanjima iznad 15.000 dinara.

4 – Da li neki novinari rade i za tajne službe? (%)

Total uzorak.

Prema mišljenju 39% građana neki novinari rade i za tajne službe. Ovaj odgovor zastupljeniji je kod muškaraca, građana mlađih od 60 godina, zaposlenih i građana čija se lična mesečna primanja kreću preko 50.000 dinara. Uočljivo je i da sa porastom stepena obrazovanja raste broj građana koji ovako misle.

Trećina ispitanika kaže da ne zna da odgovori na pitanje da li neki novinari rade i za tajne službe, a četvrtina da je odričan odgovor.

5 – Na osnovu čega to zaključujete?

Poduzorak. Prikaz na 100%.

Oni koji smatraju da neki novinari rade i za tajne službe, kao glavni razlog za ovaj zaključak na prvom mestu navodi se informisanost novinara i brzina širenja informacija.