Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNENJA

Tajni dosijei

Svaka tajna budi radoznalost, ali tajni dosijei bude i zazor. Ovo važi za sva, a naročito ono društva u kojima je njihovo postojanje dugo bilo povezano i sa različitim vidovima represija. Otvaranje tajnih dosijea je već pune dve decenije, od demokratskih promena 2000. godine, česta politička tema. Pa ipak, ispostavlja se da građani oko toga imaju veoma podeljeno mišljenje. Istovremeno, mnogi podrazumevaju da tajne službe o njima imaju podatke, ali čak trećina građana uopšte ne zna ko je po zakonu ovlašćen za takvu vrstu aktivnosti. Ovo pokazuje istraživanje sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1014 ispitanika na čitavoj teritoriji Srbije, na početku realizacije projekta “Bez tajni” koji je posvećen unapređenju demokratske civilne kontrole bezbednosnog sektora i koji se realizuje uz podršku Evropske unije.
Jul 28, 2018
Slide1
Svaka tajna budi radoznalost, ali tajni dosijei bude i zazor. Ovo važi za sva, a naročito ono društva u kojima je njihovo postojanje dugo bilo povezano i sa različitim vidovima represija. Otvaranje tajnih dosijea je već pune dve decenije, od demokratskih promena 2000. godine, česta politička tema. Pa ipak, ispostavlja se da građani oko toga imaju veoma podeljeno mišljenje. Istovremeno, mnogi podrazumevaju da tajne službe o njima imaju podatke, ali čak trećina građana uopšte ne zna ko je po zakonu ovlašćen za takvu vrstu aktivnosti. Ovo pokazuje istraživanje sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1014 ispitanika na čitavoj teritoriji Srbije, na početku realizacije projekta “Bez tajni” koji je posvećen unapređenju demokratske civilne kontrole bezbednosnog sektora i koji se realizuje uz podršku Evropske unije.

1 – Koje službe u Srbiji vode tajne dosijee? (%)

Total uzorak. Mogućnost višestrukih odgovora. Prikaz na 100%.

Nešto više od trećine građana (36,1%) ne zna da imenuje službe koje u Srbiji vode tajne dosijee, a nešto manje od jedne trećine (30,4%) navodi BIA-u. Da tajne dosijee void policija, smatra 18,6% ispitanika, dok 4,1% navodi “Državnu bezbednost”, a 3,5% vojsku. Frekvencije ostalih odgovora ne prelaze 3%.

2 – Da li su u Srbiji otvoreni tajni dosijei? (%)

Total uzorak.

Više od polovine građana (57%) smatra da u Srbiji nisu otvoreni tajni dosijei, ali nešto više od četvrtine misli da jesu. Da ne zna odgovor kaže 17% ispitanika.

3 – Da li u Srbiji treba da se otvore tajni dosijei? (%)

Poduzorak. Prikaz na 100%.

Poduzorak ispitanika koji navode da ne znaju ili smatraju da tajni dosijei nisu otvoreni upitan je da li u Srbji treba da se otvore tajni dosije. Mišljenja su gotovo podeljena. Nešto više od polovine građana (53%) smatra da tajni dosijei treba da budu otvoreni, dok 47% ispitanika kaže da ne treba.

4 – Da li u Srbiji postoji zloupotreba tajnih dosijea (javna ili tajna ucena podacima iz tajnih dosijea)? (%)

Total uzorak.

Gotovo dve trećine građana (58%) Srbije smatra da u Srbiji postoji zloupotreba tajnih dosijea odnosno javna ili tajna ucena podacima iz tajnih dosijea. Odrečan odgovor navodi 23%, dok 19% građana ne zna odgovor na pitanje da li u Srbijipostoji zloupotreba tajnih dosijea.

Stav da u Srbiji postoji zloupotreba tajnih dosijea zastupljeniji je među muškarcima, građanima mlađim od 60 godina, građanima srednjeg i visokog obrazovanja, stanovnicima Vojvodine, zaposlenimg rađanima kao i onima čija lična mesečna primanja iznose više od 30 000 dinara.