Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

OTVARANJE DOSIJEA

Suočavanje s prošlošću i oslobađanje od straha

Ako Srbija iskreno želji bolju budućnost, nužno je da prethodno pogleda i u mračni retrovizor koji predstavljaju dosijei tajnih službi. To je poruka koju nam šalje Nemačka na osnovu sopstvenog iskustva.
Januar 27, 2018
Ako Srbija iskreno želji bolju budućnost, nužno je da prethodno pogleda i u mračni retrovizor koji predstavljaju dosijei tajnih službi. To je poruka koju nam šalje Nemačka na osnovu sopstvenog iskustva.

“Nemačka se ne bavi prošlošću zato što je se rado priseća, već zato što želi da gleda napred. Treba gledati u retrovizor da se ne bi suočavali sa opasnostima u budućnosti” – reči su kojima značaj otvaranja dosijea tajnih službi objašnjava savezni komesar za evidenciju službe državne bezbednosti bivšeg DDR-a Roland Jan.

Pad Berlinskog zida srušio je i gvozdenu zavesu jedne od najozloglašenijih tajnih službi, istočnonemačke Štazi. Staza od njenih tajnih dokumentara koja bi bila formirana, kada bi bili poređani jedan do drugih, bila bi duga 111 kilometara. Zahvaljujući tome što su građani tadašnje Demokratske Republike Nemačke (DDR) 15. januara 1990. upali u centrale Štazi i nisu dozvolili da dokumenti budu uništeni, omogućeno je donošenje zakona o uvidu u tajne dosijee te obaveštajne službe. Do danas je uvid u njih zatražilo više od sedam miliona ljudi, a i dalje takav zahtev mesečno podnese više od šest hiljada ljudi. Centrala Štazija u istočnom Berlinu pretvorena je u svojevrstan muzej u koji može da uđe svako ko je zainteresovan.

“Suočavanje s prošloću, kroz očuvanje dosijea tajne službe, šansa za one koji su preživeli doba diktature, da razumeju prošlost, a ujedno i doprinosi razvoju demokratije” – , rekao je Roland Jan.

“Otrov tajne policije će trajati ako ne objavimo njihova dokumenta. Samo kroz otvaranje dosijea možemo da obelodanimo mehanizme diktature” – naveo je Jan, ali i istakao da je preduslov za otvaranje dosijea tajnih službi je postojanje pravne države i obezbeđivanje pravne zaštite.

“Otvaranje dosijea mora da ima nadstranački konsenzus kako bi se izbegla njihova politička instrumentalizacija” – kaže Jan.

Govoreći o ličnom iskustvu, Jan je kazao da mu je uvid u sopstveni dosije omogućio da vidi kako funkcionišu instrumenti diktature.

“Kada sam video svoj dosije mnogo jasnije sam shvatao određene stvari. Video sam pod kolikim pritiskom su bili moji roditelji i čime su sve ucenjivani. Video sam ko me je sve od prijatelja cinkario, što mi je pomoglo da razvrstam kome mogu da verujem. Taj moj primer je primenjiv na celo društvo”, naveo je Jan.

Prema njegovim rečima, uloga medija u raskrinkavanju nepočinstava tajne policije je nezamenjiva.

“Lišenost straha u društvu je osnova demokratije. Strah predstavlja vezivno tkivo diktatura”, konstatuje Jan.

This is box title
Roland Jan, savezni komesar za evidenciju službe državne bezbednosti bivšeg DDR-a Roland Jan bio je gost na tribini magazina "Njuzvik" na temu "Suočavanje sa prošlošću - otvaranje dosijea i lustracije (iskustvo Nemačke)" u maju 2016. godine.

Povezani tekstovi