Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

Advokatska komora Beograda tvrdi da Veran Matić pokušava da utiče na sud

Advokatska komora Beograda (AKB) ocenila je danas da predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić nanosi "nenadoknadivu štetu u razumevanju elementarnih principa pravne države i vladavine prava" izjavama u vezi sa sudjenjem za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije.
BetaJul 3, 2018
Advokatska komora Beograda (AKB) ocenila je danas da predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić nanosi "nenadoknadivu štetu u razumevanju elementarnih principa pravne države i vladavine prava" izjavama u vezi sa sudjenjem za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije.

AKB je u saopštenju naveo da “posebno zabrinjava pokušaj da se kroz pritisak javnosti u sudski postupak uvedu kao dokaz izjave koje nisu date pred tužilaštvom ili sudom kao organima postupka već pred nekakvim komisijama službe državne bezbednosti, pri čemu se pitanje zakonitosti dokaza pokušava prikazati kao formalno pitanje od drugorazrednog značaja”.
“Sama ideja Verana Matića da ‘Državna komisija za rasvetljavanje slučaja Ćuruvija’ na čijem je čelu, treba da referiše činjenično stanje javnosti koja je ‘vrhovni sudija’ i čiji stav bi moralo da poštuje i sudsko veće nanosi nenadoknadivu štetu u razumevanju elementarnih principa pravne države i vladavine prava u jednom demokratskom društvu”, piše u saopštenju.

Komora je podsetila da Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava, Ustav Srbije i Zakonik o krivičnom postupku garantuju svakom gradjaninu da se smatra nevinim dok se krivica ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda.

“Ovakvim izjavama grubo se krše prava gradjana u krivičnom postupku, imajući u vidu da i sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava stoji na stanovištu da se pravo novinara na slobodu izražavanja i pravo javnosti da bude informisana koje je zajemčeno Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava, može ostvarivati samo uz poštovanje prava na pravično sudjenje koje je zajemčeno tom konvencijom”, navodi se u saopštenju.

Predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić izjavio je ranije da ima utisak da Sudsko veće koje vodi slučaj ubistva novinara Slavka Ćuruvije pojedinim odlukama “pokazuje jasnu nameru da oslobodi” optužene za taj zločin.