Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

Agencija za borbu protiv korupcije: Rakočević nema smetnji da bi obavljao dužnost predsednika UNS-a

Agencija za borbu protiv korupcije obavestila je novinara Živojina Rakočevića da ne postoje zakonske smetnje da bi on, pored javne funkcije direktora Doma kulture u Gračanici, mogao da obavlja dužnost predsednika Udruženja novinara Srbije (UNS) ukoliko bi na tu funkciju bio izabran, odnosno da nije reč o sukobu interesa.
BetaMaj 22, 2021
Agencija za borbu protiv korupcije obavestila je novinara Živojina Rakočevića da ne postoje zakonske smetnje da bi on, pored javne funkcije direktora Doma kulture u Gračanici, mogao da obavlja dužnost predsednika Udruženja novinara Srbije (UNS) ukoliko bi na tu funkciju bio izabran, odnosno da nije reč o sukobu interesa.

U saopštenju koji je potpisalo 12 članova Uprave UNS-a navodi se da je Rakočević, nakon što je Kandidaciona komisija UNS-a u sredu usvojila dva prigovora na njegovu kandidaturu za predsednika udruženja, zatražio od Agencije tumačenje da li bi bio u sukobu interesa ukoliko bude izabran na tu funkciju.

Pojedini članovi Kandidacione komisije su se tom prilikom pozvali na Statut UNS-a, po kom je kandidatura zabranjena zaposlenima, službenicima i funkcionerima republičke ili pokrajinske vlade, zbog čega on navodno nije mogao biti uvršćen u konačnu listu kandidata za izbor u organe UNS-a.

Agencija je, kako se u saopštenju navodi, ocenila da obavljanjem dužnosti predsednika UNS uz javnu funkciju direktora Doma kulture u Gračanici Rakočević ne bi povredio odredbu člana 40. Zakona o sprečavanju korupcije u vezi članom 20. Statuta UNS-a, niti u navedenoj situaciji postupa suprotno odredbi člana 49. tog zakona.

“Uvidom u mišljenje Privremenog organa grada Prištine (je) utvrdjeno, pored ostalog, da Skupština grada Prištine, odnosno Privremeni organ Prištine, ima status osnivača Doma kulture Gračanica, te shodno navedenom funkcija direktora Doma kulture Gračanica se smatra javnom funkcijom, odnosno u navedenoj situaciji se smatrate javnim funskcionerom”, navodi se u odgovoru.

Agencija je, kako piše u saopštenju, ocenila i da po statutu UNS-a Rakočević ne pripada kategoriji lica na koje se odnosi zabrana izbora u organe udruženja, odnosno u zaposlene, službenike i funkcionere republičke ili pokrajinske Vlade, ministarstava i sekretarijata ili lokalnih organa uprave.

“Odredbe Zakona o sprečavanju korupcije na koje se poziva Agencija… propisano je da je javni funkcioner dužan da javni interes ne podredi privatnom, da se pridržava propisa koji uredjuju njegova prava i obaveze i stvara i održava poverenje gradjana u svesno i odgovorno obavljanje javne funkcije”, dodaje se u dopisu.

Prema odredbama člana 49. propisano je da javni funkcioner ne sme da bude član organa udurženja, niti njegov zastupnik, ako izmedju javne funkcije i članstva u organu udruženja postoji odnos zavisnosti ili drugi odnos koji ugrožava njegovu nepristrasnost ili ugled javne funkcije, ili ako je zakonom ili drugim propisom zabranjeno da javni funkcioner bude član organa odredjenog udruženja.