Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

Bastać: Država privileguje samo bogate

Osnivač Kancelarije za lokalne i inovativne politike (Klip) Marko Bastać izjavio je danas da Nacrtom zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku država sprovodi reformu pravosudja tako što smanjuje broj aktivnih predmeta.
BetaJun 1, 2021
Osnivač Kancelarije za lokalne i inovativne politike (Klip) Marko Bastać izjavio je danas da Nacrtom zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku država sprovodi reformu pravosudja tako što smanjuje broj aktivnih predmeta.

“Uvodjenjem plaćanja sudske takse pre početka sudskog spora, država privileguje samo bogate. Odakle običnom gradjaninu Srbije novac da plati taksu koja je viša od vrednosti sudskog spora?”, pita Bastać naglašavajući da država Nacrtom zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku gazi Ustav Srbije ograničavajući pravo gradjanima na pristup sudu i pravo na pravično sudjenje.

Bastać navodi da država zanemaruje presudu Evropskog suda za ljudska prava kojom se garantuje pravo na pravično sudjenje.

“Da li su predlagači izmena zakona razmišljali o tome u koliko beznadežnu situaciju dovode radnike koji su ostali bez posla, a u sporu su sa poslodavcem da bi se vratili na posao? Da li je iko razmišljao o tome koliko je nepošteno da samohrane majke koje tuže za isplatu alimentacije prvo moraju da uplate astronomsku taksu sudu, pa tek onda naplate alimentaciju?”, istakao je osnicač Klipa.

On je zapitao da li država zbog toga što banke neće da vrate novac građdjnima koje su im neosnovano uzele, menja zakon i to u korist banaka, a na štetu gradjana posebno uzimajući u obzir da će se sve ove izmene primenjivati retroaktivno.

Bastać ističe da Nacrt zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku treba odmah povući iz procedure i formirati stručne radne grupe koje će se baviti ovom temom, a koje će činiti advokati, sudije, zaštitnik gradjana i predstavnici civilnog sektora.