Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Politika

Beogradski centar za ljudska prava: Odgovorni za torturu bez kazne, žrtve zanemarene

Beogradski centar za ljudska prava (BCHR) upozorio je danas, povodom 26. juna – Medjunarodnog dana podrške žrtvama mučenja (torture), da dela koja obuhvataju mučenje i druge oblike zlostavljanja, u Srbiji i dalje prati visoka stopa nekažnjivosti.
BetaJun 26, 2021
Beogradski centar za ljudska prava (BCHR) upozorio je danas, povodom 26. juna – Medjunarodnog dana podrške žrtvama mučenja (torture), da dela koja obuhvataju mučenje i druge oblike zlostavljanja, u Srbiji i dalje prati visoka stopa nekažnjivosti.
“Pa i onda kad se u malom broju slučajeva utvrdi odgovornost učiniocima – kažnjavaju suviše blagim kaznama, najčešće uslovnom kaznom zatvora. U tim postupcima pravo žrtava na obeštećenje redovno biva zanemareno te se one upućuju na vodjenje novih postupaka za naknadu štete, čime se izlažu ponovnoj viktimizaciji i dodatnim troškovima”, naveo je BCHR.

Kako je ukazao, “ilustrativan primer nekažnjivosti službenika za dela mučenja i drugih oblika zlostavljanja predstavljaju brojni slučajevi policijskog nasilja tokom prošlogodišnjih julskih protesta”.

“Do danas, nijedan od policijskih službenika nije kažnjen za izvršeno zlostavljanje na protestima, a svega nekoliko njih je identifikovano – i to samo u jednom slučaju koji se desio u Novom Sadu. Beogradsko tužilaštvo je izjave većine žrtava prikupilo tek tokom proleća ove godine”, istaknuto je u saopštenju.

Takodje, navedeno je da je “jedini postupak u kojem je, do danas, utvrdjeno kršenje prava građana zbog policijskog zlostavljanja bio postupak pred Zaštitnikom gradjana koji se odnosio na osam takvih slučajeva, ali je i u tom postupku propušteno da se od države zatraži neodložno obeštećenje žrtava za koje je utvrdjeno da su pretrpele nasilje službenika”.

BCHR podseća da “više od 10 godina analizira javnotužilačke i sudske predmete koji su vodjeni po prijavama gradjana da su bili zlostavljani i mučeni od strane službenih lica, a naše iskustvo i neposredan rad sa žrtvama ukazuju da su žrtve torture u Srbiji saplitane na svim nivoima u pokušaju da dodju do pravde i rehabilitacije”.