Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Politika

Birodi ukazuje na sukob interesa pri izboru Veća Agencije za sprečavanje korupcije

Biro za društvena istraživanja (Birodi) ocenio je danas da u postupku izbora članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije postoji rizik od sukoba interesa u slučaju Radomira Ilića, pošto je on član Upravnog odbora Pravosudne akademije koja je nadležna za formiranje Komisije koja testira kandidate za Veće, i Žalbene komisije kojoj nezadovoljni kandidati mogu da se žale.
BetaMart 4, 2021
Biro za društvena istraživanja (Birodi) ocenio je danas da u postupku izbora članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije postoji rizik od sukoba interesa u slučaju Radomira Ilića, pošto je on član Upravnog odbora Pravosudne akademije koja je nadležna za formiranje Komisije koja testira kandidate za Veće, i Žalbene komisije kojoj nezadovoljni kandidati mogu da se žale.

Birodi je u saopštenju naveo da na sajtu Pravosudne akademije i dalje stoji informacija da je Radomir Ilić član njenog Upravnog odbora. Dodaje se i da se za člana budućeg Veća Agencije za sprečavanje korupcije prijavio Krsman Ilić, koji je povezan sa Radomirom Ilićem.

U saopštenju se navodi da Birodi uprkos pozivanju na pravo na pristup informacijama nije dobio odgovor na pitanje da li je Radomir Ilić bio u Upravnom odboru Pravosudne akademije kada je birala članove komisije za izbor Veća Agencije za sprečavanje korupcije i članove Žalbene komisije.

Pravosudna akademija nije dostavila ni instrument na osnovu kojeg je meren profesionalani integritet kandidata za Veće Agencije za sprečavanje korupcije, naveo je Birodi.

“Pozivamo Agenciju za sprečavanje korupcije da, pre nego što Narodna skupština bude glasala o novim članovima Veća Agencije, utvrdi da li je postojao sukob interesa u slučaju Radomira Ilića i pontecijalnog člana Krsmana Ilića”, navodi se u saopštenju.

Birodi je ocenio da sve to dovodi u pitanje integritet izbora članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije.

Prema najavama iz medija, Skupština Srbije će naredne nedelje izabrati članove Veća Agencije za sprečavanje korupcije.