Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Politika

Ćomić: Ne stoji argument da rodne ravnopravnosti nema u Ustavu, pa da je zato zakon neustavan

Ministarka za ljudska prava i društveni dijalog Gordana Čomić izjavila je danas da ne stoji argument da ne treba govoriti o rodnoj ravnopravnosti "jer Ustav ne poznaje rod", jer "Ustav ne poznaje ni pivo pa imate zakon o pivu".
BetaMaj 20, 2021
Ministarka za ljudska prava i društveni dijalog Gordana Čomić izjavila je danas da ne stoji argument da ne treba govoriti o rodnoj ravnopravnosti "jer Ustav ne poznaje rod", jer "Ustav ne poznaje ni pivo pa imate zakon o pivu".

U raspravi o amandmanu koji je na izmene i dopune  Zakona o zabrani diskriminacije podneo poslanik Pokreta socijalista Djordje Komlenski, Čomić je objasnila da je pol lično svojstvo koje ne možete da birate, a da oko nas žive ljudi koji ne znaju da su tog pola kojim ih okolina smatra.

“Nije važno koliko je ljdi nesrećno jer nema zakon koji im daje pravo, važno je da mi razumemo da bilo koje lično svojstvo ne sme da bude osnov za diskriminaciju. Rod je društvena kategorija i društvo definiše šta je poželjno za muški a šta za ženski rod i ako je odlučim da se ponašam drugačije, niko nema pravo da me diskriminšte”, rekla je Čomić.

Ona je dodala da su i Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o rodnoj ravnopravnosti duboko ukorenjen u našem Ustavu koji je “ljudskopravaški” i društvu nalaže da se bori ptoiv diskrimnacije.

“A pričom o polu i rodu u stvari prikrivamo mizoginiju i volju da diskriminišemo, ali dosta nevešto”, rekla je Čomić.

Komlenski je rekao da se u Ustavu pominje samo diskriminacija na osnovu pola i da je kontradiktorno uvodjenje rodne ravnopravnosti, te da treba objediniti polnu i rodnu ravnopravnost.

On je dodao da je ministarka možda mislila na “neke druge” koji su govorili o rodu, ali da je to trebalo jasnije da naglasi.

Na izmene Zakona o zabrani diskriminacije narodni poslanici podneli su 10 amandmana, a Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova predložili su skupštini da prihvati tri amandmana.

Odbor je podneo i dva svoja amandmana, koje je ministarka za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost poslova Gordana Čomić prihvatila.

Na Predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti podneto je 69 amandmana, od kojih su Vlada i nadležni odbor prihvatili 17 amandmana.