Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

Evropski pokret u Srbiji: Kriza izazvana pandemijom marginalizovala borbu za prava i položaj žena

Kriza izazvana pandemijom kovida-19 ne utiče jednako na ekonomski i lični položaj žena i muškaraca i ukazuje na sistemske propuste u kreiranju adekvatnih uslova za podršku ženama kao opšte marginalizovanoj grupi, ocenio je danas Evropski pokret u Srbiji povodom Medjunarodnog dana žena.
BetaMart 8, 2021
Kriza izazvana pandemijom kovida-19 ne utiče jednako na ekonomski i lični položaj žena i muškaraca i ukazuje na sistemske propuste u kreiranju adekvatnih uslova za podršku ženama kao opšte marginalizovanoj grupi, ocenio je danas Evropski pokret u Srbiji povodom Medjunarodnog dana žena.

Višestruko marginalizovane žene su žrtve nasilja, žene sa invaliditetom, iz ruralnih sredina, pripadnice LGBT populacije i Romkinje, naveo je Evropski pokret i dodao da je pandemija omela redovnu borbu za postizanje rodne ravnopravnosti, ali i ukazala na slabosti sistema i mesta za konkretno unapredjenje.

“Pandemijsko obeležavanje Medjunarodnog dana žena mora imati za cilj razvoj svesti o položaju žena i sistemskoj rodnoj diskriminaciji koja je duboko ukorenjena u patrijarhalnoj kulturi našeg društva. Moderna i razvijena zajednica u skladu sa održivim razvojem ne sme dozovliti rodnu diskriminaciju na tržištu rada i kapitala, kao ni učestalo nasilje nad ženama u porodici, seksualno uznemiravanje, mobing, medijsku diskriminaciju i marginalizaciju žena”, navedeno je u saopštenju.

Po oceni Evropskog pokreta, borba za ženska prava zahteva kontinuirani napor za sistemske promene u javnim politikama, obrascima, navikama i kulturi našeg društva i deo je tendencija za uspostavljanje modernog, demokratskog i održivog društva zasnovanog na otelotvorenju koncepta ljudskih prava.

Evropski pokret u Srbiji najavio je da će nastaviti da radi na projekima i inicijativama u cilju doprinosa postizanju rodne ravnopravnosti u društvu, u procesu evropskih integracija i zalaganja za opšte unapredjenje i očuvanje ljudskih prava u Srbiji.

Postizanje rodne ravnopravnosti važan je deo razvoja celokupnog društva i zahteva odlučnost i volju svih aktera u društvu, poručio je Evropski pokret.