Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

Iz tog resora su pozdravili “brzu reakciju” nadležnih u procesuiranju odgovorne osobe za napad na službenicu odeljenja Medjuopštinskog centra za socijalni rad koji pokriva Ljig, Lajkovac i Mionicu. “Gradjani i korisnici usluga socijalne zaštite koji imaju primedbe na postupanje zaposlenih u sistemu socijalne zaštite, imaju pravo pritužbe i žalbe sa jasno utvrdjenim procedurama koje su im u svakom momentu na raspolaganju”, stoji u saopštenju. Mediji su preneli da je zaposlena u Centru za socijalni rad u Lajkovcu napadnuta juče popodne kada je “nepoznatom tečnošću” za koju se pretpostavlja da je sona kiselina, polila 43-godišnja žena koja je ubrzo privedena.

Povodom današnjeg Svetskog dana civilne zaštite Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je saopštilo da je njegov Sektor za vanredne situacije formirao 169 specijalizovanih jedinica civilne zaštite za zaštitu i spasavanje.
BetaMart 1, 2021
Povodom današnjeg Svetskog dana civilne zaštite Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je saopštilo da je njegov Sektor za vanredne situacije formirao 169 specijalizovanih jedinica civilne zaštite za zaštitu i spasavanje.

Od toga je 100 specijalizovanih jedinica sa oko 2.500 pripadnika prošlo obuku i spremno je za delovanje.

U Srbiji je šest vrsta specijalizovanih jedinica civilne zaštite za zaštitu i spasavanje: gašenje požara, za spasavanje na vodi i pod vodom, za spasavanje iz ruševina, za zbrinjavanje, za pružanje prve pomoći i za radiološko-hemijsko-biološku zaštitu.

Medjunarodna organizacija za civilnu zaštitu je 1990. godine ustanovila 1. mart kao Svetski dan civilne zaštite.