Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

MUP: Konkurs za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je danas da će upisati 300 polaznika na stručno osposobljavanje za vatrogasno-spasilačke poslove, kao i da konkurs traje do 25. maja 2021. godine.
BetaMaj 12, 2021
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je danas da će upisati 300 polaznika na stručno osposobljavanje za vatrogasno-spasilačke poslove, kao i da konkurs traje do 25. maja 2021. godine.
Medju uslovima je navedeno da je kandidat državljanin Srbije, da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa, da ima završeno srednje obrazovanje, poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom “C” kategorije.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje pohadja završnu godinu srednje škole, uz obavezu da najkasnije do 01.07.2021. godine dostavi overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom “B” kategorije, a nije položilo vozački ispit “C” kategorije, uz obavezu da vozački ispit položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Detalji o konkursu se mogu naći na sajtu MUP http://www.mup.gov.rs  i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku http://www.copo.edu.rs.