Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije o saradnji s EU

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović je rekao danas da učešće pripadnika Vojske Srbije u misijama i operacijama EU za upravljanje krizama spada u prioritetne aktivnosti saradnje Vojske Srbije i EU.
BetaJul 22, 2021
Načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović je rekao danas da učešće pripadnika Vojske Srbije u misijama i operacijama EU za upravljanje krizama spada u prioritetne aktivnosti saradnje Vojske Srbije i EU.

Mojsilović je, na predavanju  o doprinosu Vojske Srbije zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici EU, u prioritetne aktivnosti ubrojao i angažovanje Vojske Srbije u borbenoj grupi EU “Helbrok” i saradnju sa Evropskom odbrambenom agencijom, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije.

U saopštenju je istaknuto “da ta saradnja doprinosi sveukupnom uskladjivanju bezbednosnog i odbrambenog organizovanj Srbije sa modernim standardima, izgradnji kapaciteta i sposobnosti sistema nacionalne bezbednosti i odbrane, jačanju interoperabilnosti sa članicama EU”.

Dodaje se i da ta saradnja “pospešuje ukupni proces evrointegracija  Srbije”.

Mojsilović je članovima Delegacije EU i vojnim predstavnicima Austrije, Belgije, Grčke, Italije, Madjarske, Nemačke, Slovačke, Slovenije, Rumunije, Francuske i Holandije predstavio ključne aktivnosti koje Vojska Srbije realizuje “u okviru zajedničke bezbednosne i odbrambene politike i saradnje sa državama članicama EU”.