Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

NUNS: Savet Evrope protiv zloupotreba pravnog okvira u vezi sa aktivnostima civilnog društva

Komitet eksperata Saveta Evrope (SE) za evaluaciju mera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) upozorio je da ne sme da se zloupotrebljava pravni okvir za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma za suzbijanje legitimnih aktivnosti civilnog društva, saopštilo je danas Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).
BetaJun 25, 2021
Komitet eksperata Saveta Evrope (SE) za evaluaciju mera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) upozorio je da ne sme da se zloupotrebljava pravni okvir za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma za suzbijanje legitimnih aktivnosti civilnog društva, saopštilo je danas Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).
Razmatrajući postupanje srpske Uprave za sprečavanje pranja novca u slučaju “Spisak”, MONEYVAL je u zaključcima sa plenarne sednice još jednom istakao da “finansijsko-obaveštajna tela, kakvo je Uprava za sprečavanje pranja novca, nemaju ovlašćenja da traže podatke od banaka bez sumnje na pranje novca, finansiranje terorizma i druga uvezana dela”.
Na sednici je posebno napomenuto da neprofitni sektor treba uključiti u pripremu procene rizika od finansiranja terorizma na dobrovoljnoj osnovi, “umesto korišćenjem formalnih ovlašćenja koje ima Uprava za sprečavanje pranja novca”.
NUNS je naveo da je time kritikovano objašnjenje Vlade Srbije da su podatke o bankarskim transakcijama skupljali radi navodne pripreme strateške analize neprofitnog sektora sa aspekta pranja novca i finansiranja terorizma, a koja ni do danas nije objavljena.
To novinarsko udruženje je navelo da je u Srbiji trenutno u toku priprema Nacionalne procene ranjivosti neprofitnog sektora od finansiranja terorizma, “a bez smislenog uključivanja gradjanskog društva”.
Dodaje se i da je ta procena važan dokument na osnovu koga će biti definisane mere državnih organa i banaka koje mogu uticati na rad organizacija civilnog društva, neprofitnih medija, fondacija i zadužbina u Srbiji.

NUNS je naveo i da su organizacije civilnog društva već konstatovale da Uprava za sprečavanje pranja novca pokušava da simulira partnerstvo sa civilnim sektorom u uslovima ozbiljnog nepoverenja izmedju dve strane.

Dodaje se i da “prvi korak u ponovnom uspostavljanju poverenja jeste preduzimanje koraka za otklanjanje štete koju je Uprava načinila organizacijama i pojedincima koji su neprimerno targetirani u slučaju “Spisak” time što bi nalaze analize o ispravnosti njihovog poslovanja javno objavili i dostavili bankama”.
“Dok se ovaj korak ne preduzme, nema osnova za učešće u izradi Procene rizika i drugim oblicima saradnje sa Upravom za sprečavanje pranja novca”, naveo je NUNS.
Na plenarnoj sednici MONEYVAL-a, 28. aprila 2021. godine našao se i slučaj “Spisak” iz jula prošle godine, kada je Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma bez odgovarajućeg pravnog osnova zatražila proveru bankarskih transakcija 57 organizacija i pojedinaca iz medija i civilnog sektora i na taj način postupila, u suprotnosti sa medjunarodnim standardima u ovoj oblasti, dodao je NUNS.