Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

NVO: Neprihvatljivo ćutanje administracije povodom navoda o zlostavljanju dece sa invaliditetom

Više nevladinih organizacija za ljudska prava, koje su članice Platforme za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava, saopštilo je danas da "izražava duboku zabrinutost u vezi sa stanjem u institucijama socijalne zaštite i dokazima o sistemskom zlostavljanju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ovim ustanovama".
BetaJun 29, 2021
Više nevladinih organizacija za ljudska prava, koje su članice Platforme za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava, saopštilo je danas da "izražava duboku zabrinutost u vezi sa stanjem u institucijama socijalne zaštite i dokazima o sistemskom zlostavljanju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ovim ustanovama".

U saopštenju se navodi da time Srbija “krši medjunarodne obaveze kao i sopstveni Ustav i zakone kojima se zabranjuje diskriminacija na osnovu invaliditeta”.

“Izveštaj “Zaboravljena deca Srbije”, koji su 24. juna objavile “Disability Rights International” i Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, ukazuje da Srbija nije uspela da reši pitanje teških kršenja ljudskih prava u institucijama koja predstavljaju nečovečno i ponižavajuće postupanje – a u nekim slučajevima dostižu i nivo torture”, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi u saopštenju, posebnu zabrinutost izaziva “ćutanje administracije i odbijajanje da o nalazima istraživanja razgovara sa organizacijama civilnog društva”.

Kao članice Platforme za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava saopštenje su potpisali Beogradsk centra za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava – Yucom, A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Centar za prava deteta, Astra, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, Medjunarodna mreža pomoći i Mreža organizacija za decu.