Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

Pašalić: Nasilje nad starijima najteži oblik nasilja, nedovoljno prepoznat u medjunarodnim propisima

Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić izjavio je danas da je nasilje nad starijima jedan od najtežih oblika nasilja i da je hitno potrebna nova konvencija UN koja će osigurati poštovanje prava starijih jer zaštita njihovih prava i dalje nije dovoljno prepoznata u medjunarodnim propisima.
BetaJun 15, 2021
Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić izjavio je danas da je nasilje nad starijima jedan od najtežih oblika nasilja i da je hitno potrebna nova konvencija UN koja će osigurati poštovanje prava starijih jer zaštita njihovih prava i dalje nije dovoljno prepoznata u medjunarodnim propisima.

“Iskustva stečena za vreme pandemije koronavirusa pokazuju da su nedostaci u poštovanju ljudskih prava starijih postali izraženiji i da su mere otežale pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti i da su uticale na izloženost nasilju i diskriminaciji, a najviše teškoća su imale starije osobe sa mentalnim i fizičkim invaliditetom”, kazao je on povodom Medjunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima.

Starije gradjane često, zbog narušenog fizičkog ili zdravstvenog stanja, zlostavljaju članovi porodice, staratelji ili socijalne ustanove koje vode brigu o njima.

Nasilju su posebno izloženi stariji koji žive u selima u nerazvijenim opštinama, jer uglavnom nemaju kome da se obrate za pomoć.