Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

Pašalić: Novinari mogu da mi se obrate sa primedbama na rezultate konkursa za sufinansiranje

Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić pozvao je danas sve medije u Srbiji da mu se obrate ukoliko imaju primedbe na rezultate konkursa za sufinansiranje medijskih projekata.
BetaMart 31, 2021
Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić pozvao je danas sve medije u Srbiji da mu se obrate ukoliko imaju primedbe na rezultate konkursa za sufinansiranje medijskih projekata.

Poručio je da se to odnosi na sve takve konkurse, bez obzira da li ih organizuju lokalne samouprave, gradske ili vlasti Republike, i naveo da je to jedan od načina na koji poverenik može da doprinese unapredenju položaja novinara.

“Zaštitnik gradjana insistira na poboljšanju socio-ekonomskog položaja novinara od početka izrade jedinstvene platforme za zaštitu novinara, u kojoj će pored napada i pretnji biti beleženi i ovakvi pritisci. To je najznačajnije pitanje jer za sobom povlači mnoga druga”, rekao je Pašalić.

Pašlić je to rekao u on-lajn debati povodom predstavljanja istraživanja “Percepcije socio-ekonomskog položaja novinara i medijskih radnika u Vojvodini”, koju je izradilo Nezavisno društvo novinara Vojvodine uz podršku Misije OEBS u Srbiji.

Pašalić je rekao da može da reaguje u slučajevima primedbi na rezultate konkursa za medijsko sufinansiranje jer to po Zakonu o Zaštitniku gradjana spada u red njegovih nadležnosti.

“Druga tema koja je vrlo značajna je medjusobna solidarnost novinara, koja će se pokazati uskoro kada jedinstvena platforma koju pravimo sa medijskim udruženjima i sindikatima, počne evidentiranje napada i pritisaka na novinare, preuzimajući baze podataka od onih koji te evidencije sada imaju”, rekao je Pašalić, prenela je institucija na čijem je čelu.

On je naveo da socio-ekonomski položaj i solidarnost novinara govore o suštinskom problemu: strahu novinara da se organizuju i pristupe sindikatima i da sindikalno deluju da bi poboljšali svoj društveno-ekonomski položaj.

“Treća tema koja je sa stanovišta zaštite novinara važna Zaštitniku gradjana, jesu napadi na novinarke koji su najčešće mizogino i seksistički obojeni, s ciljem da se ta osoba uvredi i povredi. Takvi napadi nisu usmereni na ukazivavanje ili kritikovanje nečega što bi moglo biti predmet kritike, već su cilj uvrede na rodnoj osnovi”, naglasio je Pašalić.