Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Politika

Pašalić: Pandemija otežala položaj dece koja su žrtve radne eksploatacije

Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić naglasio je danas, povodom 12. juna - Medjunarodnog dana borbe protiv dečjeg rada, da je pandemija korona virusa dodatno otežala položaj dece koja su žrtve radne eksploatacije, posebno ona koja žive i rade na ulici, i učinila ih gotovo nevidljivima za nadležne organe ali i za celo društvo.
BetaJun 12, 2021
Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić naglasio je danas, povodom 12. juna - Medjunarodnog dana borbe protiv dečjeg rada, da je pandemija korona virusa dodatno otežala položaj dece koja su žrtve radne eksploatacije, posebno ona koja žive i rade na ulici, i učinila ih gotovo nevidljivima za nadležne organe ali i za celo društvo.

“Deca koja su prinudjena da fizički rade, pre svih ‘deca ulice’, izložena su mnogobrojnim rizicima koji štete njihovom zdravlju i psihofizičkom razvoju. Pandemija je uvećala te rizike i dovela ih u situaciju da su, u zavisnosti od epidemioloških mera zaštite, bili skoro nevidljivi za društvo u teškoj situaciji”, rekao je Pašalić, a saopštila je institucija Zaštitnika gradjana.

Pašalić je naveo da se rešenje problema sa kojima se suočavaju deca žrtve radne eksploatacije nalazi u utvrdjivanju i otklanjanju uzroka zbog kojih su deca izložena fizičkom radu, tačnije da li je u pitanju siromaštvo u kojem žive pa na taj način jedino stiču prihode ili je u pitanju zloupotreba dece i trgovina ljudima.

Dodao je da svi nadležni organi treba da se uključe u otklanjanje uzroka, od nadležnog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Ministarstva unutrašnjih poslova ali i centara za socijalni rad koji treba da obezbede podršku porodicama za izlazak iz siromaštva ili za jačanje roditeljskih kapaciteta.

“Po pitanju dečjeg rada, ne treba zanemariti položaj dece u ruralnim sredinama i zloupotrebu njihovog rada u poljoprivredi, što se često smatra kao deo tradicionalne kulture. Sve to je posledica nepoznavanja i nerazumevanja pojave, isključenosti dece i nedostupnosti usluga”, ocenio je on.

Pašalić i od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, koje je preuzelo deo nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kojem je prethodno uputio takav zahtev, traži da stavi van snage radni nalog upućen pre tri godine svim centrima za socijalni rad u Srbiji prema kojem su, izmedju ostalog, dužni da decu koja žive i rade na ulici po hitnom postupku oduzimaju od roditelja i pokreću sudske postupke za oduzimanje roditeljskog prava.

Takav nalog je, kako je prošle godine utvrdio Zaštitnik gradjana, suprotan Кonvenciji o pravima deteta Ujedinjenih nacija a centre za socijalni rad usmerava na nezakonito postupanje.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je 2020. godine odbilo da postupi po preporuci Zaštitnika gradjana za ukidanje ovog naloga, navodi se u saopštenju.