Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

Pašalić: Zaštita ljudskih prava znači rešavanje svakodnevnih problema pojedinaca ili grupa

Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić saopštio je danas, povodom godišnjice stupanja na snagu Evropske konvencije o ljudskim pravima, "da ljudska prava ne treba tumačiti kao neki apstraktan pojam već kao konkretne probleme ili situacije koje pojedinac ili grupa imaju u društvu", saopšteno je iz kancelarije zaštitnika gradjana.
BetaMaj 18, 2021
Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić saopštio je danas, povodom godišnjice stupanja na snagu Evropske konvencije o ljudskim pravima, "da ljudska prava ne treba tumačiti kao neki apstraktan pojam već kao konkretne probleme ili situacije koje pojedinac ili grupa imaju u društvu", saopšteno je iz kancelarije zaštitnika gradjana.

“Ljudska prava nisu saopštenja, floskule ili izveštaji kojima smo često obasuti a da pritom nemamo konkretno rešenje za konkretan problem bilo da je u pitanju pojedinačni ili problem određenih grupa. Ljudsko pravo je, suštinski, reagovanje na probleme koje pojedinac ili grupa imaju u svakodnevnom životu. Rešavanje tih problema je zaštita ljudskih prava”, naveo je Pašalić u pisanoj izjavi.

Zaštitnik gradjana je naveo da “čvrsto insistira i da će insistirati na doslovnom poštovanju ljudskih prava i njihovom tumačenju”, ukazujući da zaštita ljudskih prava znači poštovanje svih prava svakog pojedinca ili grupa kao i svih drugih sloboda koje im se mogu uskratiti.

“Podsećam da država ima uporište u Evropskoj konvenciji da u kriznim situacijama derogira pojedina prava. Zbog toga tražim, kao što sam i do sada činio, da se sve to svede na potreban minimum kako bi uvek došao do izražaja pretežni interes pojedinca ili grupa”, naveo je Pašalić.

Evropska Кonvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda stupila je na snagu 18. maja 1954. godine.