Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

UNS će pomoći razvoj medija na romskom jeziku i obuku novinara

Udruženje novinara Srbije (UNS) će, zahvaljujući Sporazumu o saradnji i zajedničkom delovanju sa Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine, u okviru novinarske škole organizovati obuku za pripadnike romske zajednice, pružati podršku za razvoj medija na romskom jeziku, kao i podršku za pisanje projekta za zajedničko učešće na konkursima.
BetaApril 20, 2021
Udruženje novinara Srbije (UNS) će, zahvaljujući Sporazumu o saradnji i zajedničkom delovanju sa Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine, u okviru novinarske škole organizovati obuku za pripadnike romske zajednice, pružati podršku za razvoj medija na romskom jeziku, kao i podršku za pisanje projekta za zajedničko učešće na konkursima.

Kako je saopštio UNS, sporazum je danas potpisan “u cilju punog i efikasnog uključivanja pripadnika ove manjine u oblasti javnog informisanja”.

“Sporazum o zajedničkoj saradnji i delovanju izmedju UNS-a i Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Srbiji potpisan je u cilju podrške poštovanju, zaštiti i ispunjenju zakonskih prava Roma, zarad punog i efikasnog uključivanja Roma u sve oblasti društvenog života, posebno u oblasti javnog informisanja”, navodi se u saopštenju.