Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Politika

Pritužbe gradjana ombudsmanu u Kragujevcu na rad izvršitelja i suda

Lokalni ombudsman u Kragujevcu primio je u 2020. godini 85 pritužbi na rad javnih izvršitelja, a 38 se odnosilo na rad suda, što je, kako je navedeno, "van njegove nadležnosti".
BetaApril 7, 2021
Lokalni ombudsman u Kragujevcu primio je u 2020. godini 85 pritužbi na rad javnih izvršitelja, a 38 se odnosilo na rad suda, što je, kako je navedeno, "van njegove nadležnosti".

Od ukupno 517 gradjana koji su se žalili ombudsmanu, čak 217 se obratilo zbog problema sa institucijama “za koje nije nadležan”.

Takve pritužbe su se odnosile i na Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, “Elektrošumadiju”, Udruženje za zaštitu potrošača, zaštitu prava pacijenata, MUP, Agenciju za restituciju i druge.

Iz Kragujevca je ombudsmanu Srbije prosledjeno 11 pritužbi za koje nije nadležan lokalni ombudsman, dok su u ostalim predmetima, gradjani pravnim savetima upućivani na odgovarajuće postupke ili im je objašnjeno da za to nema osnova i da nije bilo povrede njihovih prava.

U izveštaju lokalnog ombudsmana za 2020. godinu ocenjeno je da je “nastavljen trend rasta pritužbi na rad javnih izvršitelja i sudova”.

Pritužbe na rad sudova odnosile su se najviše na povredu prava na sudjenje u razumnom roku.

Žalbe na rad javnih izvršitelja bile su uglavnom vezane za probleme sa dostavljanjem, sumnje u datum evidentiranja predaje predloga za izvršenje i višestruko uvećane troškove za rad izvršitelja po izuzetnoj visokoj tarifi.

Najveći broj pritužbi odnosi se na probleme dužnika u postupku prinudne naplate potraživanja Javno stambenog preduzeća “Kragujevac”

Na osnovu diskusije i ocene stanja u oblasti izvršenja u komunalnim predmetima u gradu Kragujevcu, dato je nekoliko preporuka.

Potrebno je, kako je navedeno, da grad Kragujevac posveti veću pažnju pitanjima funkcionisanja javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač i nad čijim radom vrši nadzor, kao i da obezbedi bolji nivo informisanja gradjana o pravima i obavezama u komunalnim uslugama i mogućnostima za sprečavanje prinudne naplate.

Ocenjeno je da treba ispitati mogućnosti za beneficirane uslove za pružanje komunalnih usluga pojedinim socijalno ugroženim kategorijama stanovništva na području grada Kragujevca.

Javna komunalna preduzeća sa područja grada Kragujevca treba da pruže bolje korisničko iskustvo, naročito pristupačnije kanale informisanja za gradjane, pored postojećih šaltera.