Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Politika

Šabić: Kontroverzna odluka o izboru Poverenika

Odluka nadležnog skupštinskog odbora o izboru Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je kontroverzna, teško shvatljiva i može da komplikuje ceo izborni postupak, ocenio je advokat Rodoljub Šabić, raniji Poverenik za informacije od javnog značaja.
BetaJun 15, 2019
Odluka nadležnog skupštinskog odbora o izboru Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je kontroverzna, teško shvatljiva i može da komplikuje ceo izborni postupak, ocenio je advokat Rodoljub Šabič, raniji Poverenik za informacije od javnog značaja.

“Na prvom mestu teško je shvatljivo višemesečna docnja sa pokretanjem postupka. U uređenim zemljama postupak izbora novog poverenika okončava se pre isteka mandata prethodnog, negde i više meseci pre”, naveo je Šabić u izjavi agenciji Beta. On je dodao da je “potom u potpunom kontrastu sa tom docnjom žurba, hitnost, sa kojom se odjednom želi sprovesti postupak jer se ovlašćenim predlagačima ostavlja samo sedam dana za podnošenje predloga”.

“Takav rok, kraći nego što se po pravilu ostavlja za prijavljivanje na konkurs za pripravnike, pogotovo posle više protraćenih meseci, je neozbiljan a na taj način se još jednom potvruđuje sklonost naše vlasti da se gotovo servilno odnosi prema impulsima iz inostranstva a da bahato ignoriše upozorenja naše struke i pameti”, ocenio je Šabić.

On je podsetio da je civilni sektor “mesecima pozivao na pokretanje postupka i sugerisao kako da se sprovede da bi obezbedio izbor stručnog i nezavisnog kandidata. Sve je to ignorisano a na prvo upozorenje iz Izveštaja EK reaguje se brzinom koja evidentno ugrožava kvalitet postupka”.

“Tako kratak rok, u kome se još traži i da se obezbedi niz formalnih dokaza, “u originalu ili overenoj fotokopiji” svodi na minimum mogućnost jedinih formalno ovlaštenih predlagača, poslaničkih grupa, da se konsultuju sa civilnim sektorom, strukom, NVO, udruženjima novinara”, dodao je Šabić.

“Budući da se naglašava da “nepotpune” prijave neće biti razmatrane, s tim u vezi posebno je ne samo problematičan nego i potpuno neprihvatljiv uslov da se dostavi “overena izjava kandidata da ne postoje smetnje u vezi čl.30 st.4 zakona, odnosno da kandidat ne obavlja funkciju ili je zaposlen u državnom organu ili političkoj stranci”, naveo je Šabić.

“Ne znam da li iza postavljanja ovog uslova stoji neznanje, glupost ili zla namera ali ovaj bez sumnje nezakonit zahtev mnogo asocira na perfidan pokušaj da se eliminišu kandidati za koje verujem da su najkvalitetniji po kriterijuma stručnosti i nezavisnosti, ljudi iz Službe poverenika. Oni i drugi iz državne službe takvu izjavu naravno ne mogu dati, jer jesu državni službenici “, dodao je on.

“Po zakonu nisu ni dužni da je daju, oni svakako imaju pravo da budu kandidati. Uslov o kome je reč odnosi se samo na izabranog poverenika, ne na kandidata. Insistiranje na tom uslovu koji je odbor nezakonito “konstruisao” i nerazmatranje eventualnih kandidatura kao “nepotpunih” potpuno bi kompromitovao ceo postupak”, ocenio je Šabić.

“Suvišno je reći da je ovakvo insistiranje na nepostojećem, nezakontom  uslovu u gotovo tragikomičnom kontrastu sa žalosnom praksom da se za  funkcije i u nezavisnim i u drugim organima biraju, protivno izričitim zakonskim zabranama, ljudi koji su u očiglednoj vezi sa vladajućom partijom”, dodao je Šabić.

Odbor za kulture i informisanje Skupštine Srbije uputio je juče poziv poslaničkim grupama da predlože kandidata za Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podatak o ličnosti. U pozivu je navedeno da svaka poslanička grupa u roku od sedam dana od dana upućivanja ovog poziva treba odboru da podnese obrazložen predlog kandidat za Poverenika.