Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Politika

Šabić: Ministarstvu odbrane zabranjena obrada podataka o ličnosti sa oduzetih privatnih telefona

BetaMaj 18, 2018
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić doneo je rešenje kojim se Ministarstvu odbrane zabranjuje obrada podataka o ličnosti sadržanih u privremeno oduzetim privatnim informaciono-telekomunikacionim sredstvima, na osnovu izjave koju, na osnovu naredjenja ministra odbrane, potpisuju zaposleni u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane, odnosno bez sudskog naloga.

Šabić je naveo da je 3. aprila upozorio ministarstvo na nepravilnosti u obradi podataka i obavezao da ga se izjasni o preduzetim merama i planiranim aktivnostima za otklanjanje tih nepravilnosti i zatražio da Ministarstvo dostavi i odgovore na postavljena pitanja i da dostavi svu relevantnu dokumentaciju, što Ministarstvo nije učinilo.

On je naveo da se sredstva komuniciranja mogu proveravati samo na osnovu sudske odluke, a da pristanak koji je neko dao u Izjavi ne može da predstavlja valjan osnov za obradu podataka.

“Pristanak za obradu podataka o ličnosti mora predstavljati slobodno datu, neuslovljenu i nedvosmislenu izjavu volje lica, koje je na adekvatan način i blagovremeno informisano o svim aspektima obrade njegovih podataka, i koje ne sme trpeti nikakve posledice u slučaju uskraćivanja ili opoziva pristanka, što ovde očigledno nije slučaj”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, činjenica je da je Izjava sačinjena na osnovu naredjenja ministra, koje nije dostavljeno Povereniku, iako je to traženo, a koje, prema navodima Vojnog sindikata Srbije, nosi oznaku “Vojna tajna – Poverljivo” još više govori u prilog navedenom.