Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Politika

Šabić: Moguće zloupotrebe tzv. inteligentnih kamera za video nadzor

Advokat i stručnjak za pravo na zaštitu privatnosti Rodoljub Šabić izrazio je danas zabrinutost zbog "upornog izbegavanja nadležnih da javnosti pruže informacije o instaliranju i funkcionisanju sistema "Bezbedan grad" koji podrazumeva upotrebu tzv. inteligentnih kamera za video nadzor.
BetaNovembar 14, 2019
Advokat i stručnjak za pravo na zaštitu privatnosti Rodoljub Šabić izrazio je danas zabrinutost zbog "upornog izbegavanja nadležnih da javnosti pruže informacije o instaliranju i funkcionisanju sistema "Bezbedan grad" koji podrazumeva upotrebu tzv. inteligentnih kamera za video nadzor.

“Apsurdno je da se gradjani Beograda i Srbije o ovom informišu, i to samo parcijalno, na osnovu obaveštenja koje  o tom sistemu pruža proizvođač Huavei, umesto da pune informacije, na koje bez sumnje imaju pravo, dobiju od organa vlasti svoje države”, rekao je on agenciji Beta.

Šabić, koji je bio poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, smatra dase već otvara pitanje da li je “uvođenje sistema koji je veoma invazivan po privatnost ogromnog broja gradjana zaista opravdano, i na kojim se to ozbiljnim stručnim analizama zasniva”.

“Koliki su rizici da u postojećim uslovima sistem osposobljen za brzu, automatsku identifikaciju lica svakog čija fotografija postoji u bazi fotografija MUP (dakle svih punoletnih i ne malog broja maloletnih građana) bude umesto za borbu protiv kriminala upotrebljavan, na primer, u svrhu kontrole kretanja političkih oponenata vlasti ili slično”, dodao je on.

Šabić, takođe, smatra da se postavlja pitanje u kojoj meri je prikrivanje lokacija kamera u skladu ili u suprotnosti sa ustavnim i zakonskim odredbama o snimanju i praćenju.

“Ako se iz informacija koje inače saopštava Huavei može saznati da sistem “Ocean Store” koji koriste pruža izuzetan broj mogućnosti za različite analize ogromnih količina podataka u koje sve konkretne svrhe i čime su te svrhe opravdane u slučaju Beograda i Srbije”, zapitao je on.

“Ako se, a  na to iste informacije upućuju, podaci skladište na serverima Huaveija, gde se ti serveri nalaze? Ako su ti serveri van zemlje, npr. u Kini na kom pravnom osnovu se zasniva iznošenje ličnih podataka naših gradjana van zemlje? Čim je to opravdano? Da li je nezakonito”, upitao je Šabić.

On je dodao da Kina nije potpisnica Konvencije 108 SE o zaštiti lica od automatske obrade podataka o ličnosti niti je na listi listi zemalja za koje se smatra da obezbeđuju “primeren nivo zaštite podataka o ličnosti”, a koju po zakonu utvrđuje naša Vlada.

“Apsurdno i zabrinjavajuće je da vlast odgovore na ova i niz drugih pitanja, uključujući svakako i cenu ovog aranžmana (jer i nju u krajnjoj liniji plaćaju gradjani) uporno, bez ikakvog osnova tretira kao tajnu i uskraćuje javnosti”, naveo je Šabić.