Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

Šabić: Nacrt zakona o zaštiti podatka o ličnosti ugrožava zaštitu ljudskih prava

BetaJul 18, 2018
Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji je nedavno na svom sajtu objavilo Ministarstvo pravde, ignoriše primedbe iz javne rasprave, a njegovo usvajanje bi ozbiljno ugrozilo zaštitu ljudskih prava, ocenio je danas poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić.

Kancelarija Poverenika je saopštila da “veoma ozbiljne razloge za zabrinutost predstavlja sama sadržina zakona, način na koji se on priprema i navodno vodi javna rasprava o njemu”.

Šabić je najavio da će u roku utvrdjenim poslovnikom dostaviti obimno mišljenje o Nacrtu zakona i javno ga objaviti, ali je ovom prilikom ukazao da je “jasno da je reč o tekstu koji ignoriše najvažnije primedbe, ne samo Poverenika nego i velikog broja učesnika u raspravi, koji je praktično neupotrebljiv i čije usvajanje bi ozbiljno ugrozilo zaštitu ljudskih prava”.

“Reč je o trećoj verziji (zakona) koja, iako izmenjena, izražava kontinuitet sa dve ranije predstavljene, loše i napuštene verzije zakona… Iako je ministarstvo odbacilo ogroman broj primedbi učesnika u javnoj raspravi, veliki broj njih je moralo i da prihvati”, rekao je Šabić.

Dodaje da iako su na taj način otklonjeni neki nedostaci i propusti, od kojih su neki bili “doslovno skandalozni”, poslednja verzija ostala je “ispod potrebnog minimalnog i prihvatljivog nivoa”.

“Posebnu pažnju zaslužuje ocena ministarstva da je reč o tekstu usaglašenim sa komentarima Evropske komisije i Eurodžasta (Eurojust). Minimum korektnog odnosa prema javnosti podrazumeva da ministarstvo objavi ta mišljenja, odnosno komentare subjekata na koje se poziva. Ovo pogotovo imajući u vidu da ministarstvo do sada ta mišljenja ne samo da nije pominjalo nego je, šta više, na zahteve za slobodan pristup informacijama u vezi s tim izričito odgovorilo da mišljenje nije dobilo”, naveo je Šabić.

Imajući u vidu nezvanične, ali pouzdane informacije s tim u vezi, poverenik ocenjuje da tvrdnja ministarstva ne odgovara istini i da bi mogla dovesti u još jednu, ni malo poželjnu situaciju, štetnu i po prava gradjana i po ugled zemlje, poput onih sa gotovo “tragikomičnim razlikama u ‘tumačenju’ ocena GREKO u vezi sa poštovanjem preporuka u borbi protiv korupcije ili stavova Venecijanske komisije u vezi sa amandmanima na Ustav”.