Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Politika

Skupština slobodne Srbije: Troškove pravosudja vlast prebacuje na gradjane

Skupština slobodne Srbije ocenila je danas da je odluka da se sudska zaštita uslovi hitnim plaćanjem sudskih taksi, pod pretnjom nepovoljnog okončanja postupka, "necivilizovan, neustavan i pohlepan gest" vlasti prema gradjanima Srbije.
BetaJun 7, 2021
Skupština slobodne Srbije ocenila je danas da je odluka da se sudska zaštita uslovi hitnim plaćanjem sudskih taksi, pod pretnjom nepovoljnog okončanja postupka, "necivilizovan, neustavan i pohlepan gest" vlasti prema gradjanima Srbije.

“Vlast je ponovo, Nacrtom zakona o parničnom postupku, pokušala da podjarmi gradjane Srbije… Sve više se troškovi pravosudja prebacuju na ekonomski iscrpljene gradjane. Uvodjenje javnog beležništva i izvršitelja plaćaju gradjani, a ne država iz budžeta koji stvaramo svi mi. Sada vlasti pokušavaju da gradjane još više opterete, iako se sudije, javni tužioci i ostali u pravosudju plaćaju iz našeg budžeta. Mi smo izvori prihoda za budžet. Imamo pravo na nepristrasno, nezavisno i pravedno sudstvo”, ocenila je ta skupština.

U saopštenju se dodaje da je vlast nameravala da okonča veliki broj sudskih postupaka bez pravične rasprave o pravima i obavezama stranaka, na teret onih koji nemaju novca za sudske takse.

“Zapamtićemo ovaj njihov, za sad, zaustavljeni pokušaj. Ne smemo dozvoliti da se ponovi”, ukazuje se u saopštenju.