Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

Srbija jedina u regionu povećava broj specijalnih vojnih jedinica

Odlukom da transformiše do sada jedinstvenu Specijalnu brigadu u zasebnu padobransku i brigadu za specijalne operacije Srbija postaje jedina država regiona koja se opredelila za povećanje broja jedinica te vrste u oružanim snagama, piše portal Balkanska bezbednosna mreža.
BetaFebruar 2, 2020
Odlukom da transformiše do sada jedinstvenu Specijalnu brigadu u zasebnu padobransku i brigadu za specijalne operacije Srbija postaje jedina država regiona koja se opredelila za povećanje broja jedinica te vrste u oružanim snagama, piše portal Balkanska bezbednosna mreža.

Zvaničnici Srbije u obrazloženju navode da su se odlučili na taj korak da bi nastavili tradicije nekadašnje 63. i 72. brigade, da bi se povećala brzina reagovanja, pojednostavio lanac komandovanja i odgovorilo savremenim izazovima, rizicima i pretnjama.

“Druge armija regiona takođe pokazuju ambiciju da specijalne jedinice prilagode savremenim izazovima i pretnjama ali primenjuju drugačiji pristup. Umesto brojnosti, akcenat je stavljen na pooštravanje kriterijuma za odabir ljudstva, obuku i zajednički angažman u regionalnim i međunarodnim okvirima”, navodi se u tekstu.

Taj portal navodi da Madjarska ima samo jednu brigadu za specijalne operacije “Vitez Arpad Bertalan” nastalu od istoimenog puka, čije jezgro čine 34. bataljon za specijalne operacije “Laslo Berčenji” i 88. laki mešoviti padobranski bataljon.

“Važnost koju Budimpešta pridaje specijalnim snagama ilustruje podatak da je u toj zemlji oktobra prošle godine formirana Regionalna komanda za specijalne operacije četiri geografski povezane članice NATO: Mađarske, Slovačke, Hrvatske i Slovenije”, dodaje se.

Rumunija, kao najveća i najmnogoljudnija zemlja regiona, od 2011. godine ima brigadu za specijalne operacije “Mihail Vitezaul”. U okviru te jedinice nalazi se bataljon za specijalne operacije, dva padobranska bataljona i jedan logistički.

“Po uzoru na američke specijalne snage sa kojima postoji veoma razvijena saradnja specijalne jedinice Rumunije ne stavljaju akcenat na brojnost već na što rigorozniji odabir ljudi i obuku za dejstvo u timovima od najviše 12 ljudi”, piše u tekstu.Portal dodaje da Bugarska ima brigadu “Specijalne snage” sa tri operativna bataljona, koja po strukturi najviše liči na dosadašnju Specijalnu brigadu Vojske Srbije, dok je Armija Severne Makedonije u ovom momentu u procesu preformiranja svog Puka za specijalne operacije u jedinicu ranga bataljona.

Oružane snage Albanije takođe imaju dva bataljona specijalnih jedinica. Albanski specijalci su relativno nova formacija, a glavnu ulogu u ustrojstvu ovih specijalnih snaga imale su Turska i SAD.

“Vojska Crne Gore ima najmanju specijalnu jedinicu četu specijalnih snaga. Jedinica je nastala posle osamostaljivanja Crne Gore 2006. godine. Direktno je podredjena generalštabu, ali će po planu razvoja do 2028. godini biti deo bataljona za borbenu podršku”, dodaje se.

U analizi se navodi da Oružane snage Hrvatske imaju Komandu specijalnih snaga u kojoj se nalazi 257 ljudi ali imaju i obaveštajno-izviđački bataljon, čiji zadaci takodje spadaju u sektor specijalnih operacija.

“Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regionu, i jedna od retkih u svetu koja nema specijalne vojne jedinice”, dodaje se u tekstu.

Balkanska bezbednosna mreža podseća da su specijalne jedinice širom sveta karakteristične po tome što imaju manji broj ljudi u odnosu na druge organizacione jedinice oružanih snaga.

“Osnovna taktičku jedinice čini tim ili vod, sa 10 do 12 ljudi, što je znatno manje od pešadijskog voda koji broj 30 do 40 ljudi. Po hijerarhiji sledi četa, koja ima 5 do 7 timova, i najviše 100 vojnika, dok pešadijska četa broji 150 do 200 ljudi. Bataljoni broje od 200 do 400 vojnika, dok pešadijski bataljoni imaju od 600 do 800 ljudi”, navodi se.

Na nivou puka i brigade razlika u broju ljudi u jedinicama istog ranga pešadije je još veća.