Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Politika

U 2018. godini usvojeno 218 zakona – među kojima i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Kao najproblematičnije se navodi mogućnost zadiranja u privatnost gradjana u situacijama kao što su zaštita nacionalne bezbednosti, odbrane, javne bezbednosti, prava i sloboda drugih lica.
BetaJanuar 2, 2019
Skupština Srbije tokom 2018. godine usvojila je 218 zakona i medjudržavnih sporazuma i donela 80 odluka.

Tokom prolećnog zasedanja i vanrednog zasedanja tokom leta parlament je usvojio 106 zakona i sporazuma, dok je tokom jesenjeg zasedanja usvojeno 112.

Skupština je ove godine usvojila i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je naišao na kritike i za koji je sada već bivši poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić rekao da ima brojne manjkavosti, nelogičnosti i nedoslednosti koje ga čine praktično neprimenjivim.

Kao najproblematičnije se navodi mogućnost zadiranja u privatnost gradjana u situacijama kao što su zaštita nacionalne bezbednosti, odbrane, javne bezbednosti, prava i sloboda drugih lica.
Poslanici su prošle godine usvojili i izmene i dopune Zakona o bezbednosno-informativnoj agenciji (BIA), koje su naišle na oštre kritike jer predvidjaju da akt o sistematizaciji i uredjenju radnih mesta donosi direktor BIA uz prethodnu saglasnost Vlade Srbije.

Skupština je usvojila i Zakon koji omogućava izgradnju stanova za snage bezbednosti pod povoljnijim uslovima i to u Beogradu, Novom Sadu, Vranju, Nišu, Kraljevu i Kragujevcu. Kako je najavljeno, cena stanova po kvadratu neće biti veća od 500 evra.

Skupština je usvojila i Zakon o dobrovoljnom vatrogastvu koji propisuje formiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava, čiji su članovi spremni da učestvuju u gašenju požara, ali i u vanrednim situacijama kada je potrebna pomoć MUP-u.

Ovogodišnje zasedanje parlamenta bilo je burno, vrlo često na ivici incidenata, polemika se najmanje vodila o brojnim zakonima, a najviše su se razmenjivale optužbe opozicije i vlasti.

Poslednja sednica parlamenta završena je 7. decembra usvajanjem budžeta za 2019. godini i još 60 tačaka dnevnog reda. Posle te sednice, iako je jesenje zasedanje trajalo do 30. decembra, nije bilo sastajanja poslanika u plenumu.