Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

Vratiti ustavnu garanciju u Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

BetaOktobar 18, 2018
Pravno ograničenje kojim se policiji, obaveštajnim agencijama ili privatnim kompanijama omogućava da zadiru u privatnost gradjana samo kada je to propisano zakonom izbrisano je iz Predloga zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je trenutno u skupštinskoj proceduri, upozorila je danas Fondacija Share.

Ta nevladina organizacija ocenila je da je usvajanje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti trebalo da obezbedi gradjanima niz novih prava, kao što su pravo na ispravku, dopunu, brisanje, i ograničenje obrade i prenosivosti podataka, po uzoru na Opštu uredbu EU o zaštiti podataka ličnosti GDPR koja je počela da se primenjuje 25. maja.

Share Fondacija je apelovala na poslanike da amandmanima vrate prvobitnu formulaciju kojom je predvidjeno da se prava gradjana vezana za uvid, brisanje, izmenu i druge mere kontrole nad obradom njihovih podataka “mogu ograničiti zakonom” u slučaju zaštite nacionalne  bezbednosti, odbrane, javne bezbednosti, prava i sloboda drugih.

Kako su naveli u saopštenju, izostavljanje takve odredbe iz predloga zakona, omogućava državnim organima ili privatnim kompanijama koji rukuju ličnim podacima gradjana, da mogu bez izričitog zakonskog ovlašćenja i po sopstvenom nahodjenju da ograniče prava gradjana.

“Formulacija koja svakome ko rukuje ličnim podacima gradjana nalaže da postupa u skladu sa zakonom nije fraza koja se može prevideti jer se obaveze rukovalaca podrazumevaju. Naprotiv, jedinu prepreku proizvoljnom uskraćivanju prava predstavlja upravo izričita odredba zakona koja strogo definiše kada rukovalac može da ograniči prava gradjana”, navela je Share Fondcija.

Podsetili su da je takva obaveza ugradjena i u član 42 Ustava Srbije u kom se navodi da se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uredjuju zakonom, kao i da “svako ima pravo da bude obavešten o prikupljenim podacima o svojoj ličnosti, u skladu sa zakonom, i pravo na sudsku zaštitu zbog njihove zloupotrebe”.