Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

VSS: Navodi portala Nova i Direktno o slučaju Šarić, neprimeren uticaj na pravosudje

Visoki savet sudstva (VSS) odbacio je danas kao "eklatantan primer neprimerenog uticaja na pravosudje", navode pojedinih medija kojima se "osporava" lični i profesionalni integritet predsednice Vrhovnog kasacionog suda, predsednika Apelacionog suda u Beogradu i članova sudskog veća koje je ukinulo pravosnažnu presudu protiv Darka Šarića i predmet vratilo na ponovno odlučivanje.
BetaJun 16, 2021
Visoki savet sudstva (VSS) odbacio je danas kao "eklatantan primer neprimerenog uticaja na pravosudje", navode pojedinih medija kojima se "osporava" lični i profesionalni integritet predsednice Vrhovnog kasacionog suda, predsednika Apelacionog suda u Beogradu i članova sudskog veća koje je ukinulo pravosnažnu presudu protiv Darka Šarića i predmet vratilo na ponovno odlučivanje.

Navodeći da je presuda u slučaju Šarić odmah po donošenju u celosti objavljena na sajtu Vrhovnog kasacionog suda i da je dostupna svakom gradjaninu Srbije, iz VSS su ocenili da tekstovi koji su na tu temu objavljeni na portalima Nova.rs i Direktno.rs, “ne ispunjavaju ni minimalne standarde novinarske etike”.

“Donošenje odluka Vrhovnog kasacionog suda neosnovano se predstavlja kao puka samovolja predsednice tog suda iako ona nema nikakva ovlašćenja za postupanje u predmetima u kojima nije član sudećeg veća, a samo veće u čijem je sastavu izmedju ostalih i donedavni predsednik tog suda, degradira se u neposrednog sprovodioca te samovolje”, stoji u saopštenju.

Ocenjuje se da “konstantnim napadima na privatni život i profesionalnu karijeru nosilaca sudijskih funkcija, pripisivanjem osobina ili svojstava koje ne poseduju, kao i iznošenjem neistinitih ili nepotpunih informacija, mediji grubo ugrožavaju autoritet i nezavisnost sudstva kao nezavisne grane vlasti”.

“Obrazloženje navedene odluke upućuje na intenciju sudećeg veća da kroz ponovljeni postupak pred drugostepenim sudom budu otklonjene uočene povrede relevantnih odredbi Zakonika o krivičnom postupku, kao i Evropske konvencije o ljudskim pravima i Ustava Srbije”, naveli su Visokog saveta sudstva.

Vrhovni kasacioni sud saopštio je ranije danas da je u slučaju Darka Šarića ukinuo pravosnažnu presudu Apelacionog suda u Beogradu i vratio mu predmet na ponovo odlučivanje zbog bitnih povreda krivičnog postupka, “narušavanjem pretpostavke nepristrasnosti sudija”.

Sud je utvrdio da je drugostepenom presudom “učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka jer su u postupku donošenja presude povodom izjavljenih žalbi učestvovale sudije koje su zbog ranijeg odlučivanja o produženju pritvora u istom predmetu, imale izražen stav o postojanju opravdane sumnje da je okrivljeni Darko Šarić izvršio krivično delo”.

Šarić i njegova grupa bili su osudjeni na višegodišnje zatvorske kazne zbog šverca skoro šest tona kokaina.