Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

Zaštitinik gradjana: Snimati izjave dece žrtava krivičnih dela, ne saslušavati ih više puta

Zaštitnik gradjana je u cilju sprečavanja sekundarne viktimizacije dece žrtava krivičnih dela apelovao na nadležne organe da prilikom njihovog saslušanja u potpunosti primenjuju tehnička sredstva za prenos slike i zvuka kako se ne bi ponovilo da maloletna žrtva bude nekoliko puta saslušavana o traumatičnom dogadjaju.
BetaFebruar 23, 2021
Zaštitnik gradjana je u cilju sprečavanja sekundarne viktimizacije dece žrtava krivičnih dela apelovao na nadležne organe da prilikom njihovog saslušanja u potpunosti primenjuju tehnička sredstva za prenos slike i zvuka kako se ne bi ponovilo da maloletna žrtva bude nekoliko puta saslušavana o traumatičnom dogadjaju.

“Zaštitnik gradjana je u postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Centra za socijalni rad Novog Sada i tamošnje Policijske uprave, koji je pokrenut posle saznanja iz medija da je dete žrtva seksualnog uznemiravanja povodom istog dogadjaja više puta saslušavano, utvrdio da i dalje postoji potreba za unapredjenjem rada organa u postupcima u kojima je dete žrtva krivičnog dela”, navodi se u današnjem saopštenju Zaštitnika.

Kako se u saopštenju dodaje, prilikom prvog saslušanja deteta svedoka ili žrtve potrebno je da nadležni organi koriste zakonom predvidjene mogućnosti – tehnička sredstva za prenos slike i zvuka.

“Uvek kada je to moguće u posebno opremljenim i deci prilagodjenim prostorijama, kako bi se ovakav iskaz deteta kasnije koristio kao dokaz u krivičnom postupku”, naveo je Zaštitnik gradjana u mišljenju upućenom nadležnim organima.

On takodje smatra da je neophodno i da izjave od deteta uzimaju lica koja poseduju posebna znanja za razgovor sa decom žrtvama krivičnih dela.

Naglasio je značaj multisektorske saradnje i razmenu informacija nadležnih organa u sprečavanju dodatne traumatizacije deteta žrtve kroz višestruka saslušanja.

Zaštitnik gradjana je mišljenje uputio Republičkom javnom tužilaštvu, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvu pravde i Centru za socijalni rad Novi Sad.