Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

KONTROLA BEZBEDNOSNOG SEKTORA

Zaštitnik građana: Odgovornost za nesavesno postupanje policije u rasvetljavanju slučaja prebijanja mladića u Novom Sadu

Zaštitnik građana zatražio je sprovođenje disciplinskih postupaka protiv odgovornih policijskih službenika koji su, kako je utvrdio, nesavesno i neefikasno postupali prilikom rasvetljavanja napada na mladića koji je krajem avgusta pretučen u Novom Sadu.
RedakcijaDecembar 9, 2020
Zaštitnik građana zatražio je sprovođenje disciplinskih postupaka protiv odgovornih policijskih službenika koji su, kako je utvrdio, nesavesno i neefikasno postupali prilikom rasvetljavanja napada na mladića koji je krajem avgusta pretučen u Novom Sadu.

Zaštitnik građana utvrdio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije postupali nesavesno i neefikasno prilikom rasvetljavanja napada na mladića koji je krajem avgusta pretučen na ulici u Novom Sadu, i zatražio sprovođenje disciplinskih postupaka protiv odgovornih policijskih službenika.

Kako se navodi u saopštenju, Zaštitnik građana je po sopstvenoj inicijativi, nakon što su mediji u septembru objavili snimak na kome se vidi prebijanje mladića 24. avgusta 2020. godine u Novom Sadu, pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada MUP-a.

U postupku kontrole, Zaštitnik građana je od Sektora unutrašnje kontrole MUP Srbije dobio dokumentaciju i izveštaje iz kojih proizilazi da su policijski službenici postupali nezakonito i nepravilno na štetu prava građana, odnosno da su zakasnelo, nesavesno i neefikasno postupali prilikom rada na rasvetljavanju krivičnog dela i pronalaska učinilaca krivičnog dela od 24. avgusta 2020. godine.

Iz dostavljene dokumentacije proizilazi da je zdravstvena ustanova 24.08.2020. godine obavestila novosadsku policiju da je primila osobu sa povredama zadobijenim prilikom fizičkog napada od strane tri NN lica, kao i da je policija istog dana obavestila novosadsko Osnovno javno tužilaštvo.

Međutim, u daljem postupanju policija nije reagovala blagovremeno, savesno i efikasno, a video snimak sa objekata ispred kojih je mladić pretučen je preuzela sa deset dana zakašnjenja, utvrdio je Zaštitnik građana na osnovu dostavljenih izveštaja.

Zaštitniku građana je dostavljena dokumentacija iz koje se vidi da je Više javno tužilaštvo o događaju obavešteno tek 02.09.2020. godine kada mu je dostavljena krivična prijava punomoćnika pretučenog mladića, kao i da je policija snimak dostavila dva dana kasnije i da je potraga za počiniocem raspisana tek 20 dana nakon počinjenog dela.

Zbog svih utvrđenih propusta, Zaštitnik građana je zatražio od nadležnih institucija da sprovedu disciplinske postupke protiv odgovornih policijskih službenika i da ga o ishodu tih postupaka obaveste, kao i da u budućem radu postupaju zakonito i pravilno, odnosno da bez odlaganja, savesno i efikasno preduzimaju radnje i mere.

Povodom ovog slučaja Više javno tužilaštvo u Novom Sadu vodi postupak protiv Ivana Kontića, koji se tereti za pokušaj ubistva M.M.