Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Politika

Zaštitnik gradjana: Borba protiv torture je borba za dostojanstvo svih

Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić izjavio je danas povodom Medjunarodnog dana podrške žrtvama torture, da borba protiv torture nije samo borba za žrtve, već i za dostojanstvo svih nas.
BetaJun 26, 2021
Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić izjavio je danas povodom Medjunarodnog dana podrške žrtvama torture, da borba protiv torture nije samo borba za žrtve, već i za dostojanstvo svih nas.

“Ustav Republike Srbije i brojni medjunarodni akti jemče nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta čoveka i garantuju da niko ne sme biti izložen mučenju ili okrutnom, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju”, kazao je Pašalić, a saopštila institucija Zaštitnika gradjana.

Pašalić je rekao da ustanove u kojima se nalaze lice lišena slobode pogoduju različitim vidovima torture i drugih oblika zlostavljanja, jer su ta mesta zatvorenog tipa, te sve što se dešava u njima odvija daleko od očiju javnosti.

“Stoga, poseban značaj u sprečavanju torture imaju vansudska sredstva preventivnog karaktera koja se zasnivaju na posetama ustanovama u kojima se nalaze lica lišena slobode i kontroli načina postupanja prema njima”, istakao je Pašalić.

Zaštitnik gradjana je, obavljajući poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), tokom 2020. godine obavio 85 poseta ustanovama u kojima se nalaze lica lišena slobode ili se mogu naći, 18 nadzora nad postupcima prinudnih udaljenja stranaca, te uputio 344 preporuke za otklanjanje utvrdjenih nedostataka i unapredjenje stanja u toj oblasti.

U prvoj polovini ove godine NPM je obavio 62 posete mestima na kojima se nalaze ili se mogu nalaziti lica lišena slobode.

Na osnovu tih poseta do sada je upućeno preko 90 preporuka ustanovama i resornim ministarstvima.

U saoptenju se dodaje da pored činjenice da su na normativnom planu preduzeti koraci u pogledu prevencije torture i unapređenja postupanja prema licima lišenim slobode, neophodno je obezbediti i njihovu primenu.

“Za prevenciju torture naročito je značajno hitno sprovođenje efektivnih istraga o svim navodima o mogućem zlostavljanju, kao i adekvatna podrška žrtvama zlostavljanja i izvesnost kažnjavanja izvršilaca”, naglasio je zaštitnik građana.
Dodaje se da je neophodno razviti i sistem kontinuiranih obuka o ljudskim pravima za sve koji postupaju prema tim posebno osetljivim grupama, kako pojedini postupci ne bi prerasli u ponižavajuće ili nečovečno postupanje.

U kalendaru Ujedinjenih nacija 26. jun posvećen je podršci žrtvama torture i obeležava se od 1998. godine širom sveta dvostrukim povodom.

Toga dana, 1945. potpisana je Povelja Ujedinjenih nacija, medjunarodni dokument koji države članice obavezuje na poštovanje prava čoveka i osnovnih sloboda za sve.

Nekoliko decenija kasnije, istoga dana 1987. godine, stupila je na snagu Кonvencija Ujedinjenih nacija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, kao jedan od ključnih instrumenata u borbi protiv torture.