Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

Zaštitnik gradjana kontroliše rad ministarstava povodom ubistva žene u Valjevu

Povodom informacija da je žena koja je ubijena u Valjevu, više puta prijavljivala nasilje bivšeg partnera, Zaštitnik gradjana je pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.
BetaMaj 20, 2021
Povodom informacija da je žena koja je ubijena u Valjevu, više puta prijavljivala nasilje bivšeg partnera, Zaštitnik gradjana je pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Zaštitnik gradjana od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju traži da u roku od 15 dana izvrši nadzor nad stručnim radom Centra za socijalni rad (CSR) u Valjevu s obzirom da u medijima nema informacija da li je taj centar imao saznanja o nasilju nad ženom koja je potom ubijena.

Od MUP-a Zaštinik traži da mu u roku od 15 dana dostavi detaljan izveštaj i dokumentaciju o postupanju policije u ovom slučaju, a posebno da li je ubijena žena prijavljivala Policijskoj upravi (PU) Valjevo nasilnost svog bivšeg partnera koji je, prema medijskim informacijama, i ranije prijavljivan zbog toga.

MUP treba da Zaštitnika gradjana obavesti da li su policijski službenici o njenim prijavama obavestili nadležnog dežurnog tužioca, i ako jesu, kakva su uputstva i instrukcije dobili od tužilaštva.

MUP treba da se izjasni i da li je policija imala informacije o kretanju i životu počinioca zločina nakon izlaska iz zatvora, da li je ispitala rizik da ponovi partnersko nasilje i da li je postupala u skladu sa tim procenama.

Takodje, MUP treba da se izjasni i da li je PU Valjevo imala saznanja da je bivši partner imao dozvolu za posedovanje i upotrebu vatrenog oružja, kao i da li su mu izrečene mere nadzora.