Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

Zaštitnik gradjana: Na početku pandemije propusti kod dece sa specifičnim potrebama

Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić izjavio je, povodom Medjunarodnog dana dece - 1. juna, da je pandemija korone izmenila način života ljudi u celom svetu i uticala na ostvarivanje prava deteta.
BetaJun 1, 2021
Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić izjavio je, povodom Medjunarodnog dana dece - 1. juna, da je pandemija korone izmenila način života ljudi u celom svetu i uticala na ostvarivanje prava deteta.

“Na početku vanrednog stanja u Srbiji koje je uvedeno zbog pandemije nisu prepoznate potrebe dece koja imaju specifične potrebe, kao na primer dece sa autizmom, dece koja ne žive sa oba roditelja ili boluju od odredjenih bolesti, ali su nakon urgencije Zaštitnika gradjana ti propusti otklonjeni ili ublaženi”, rekao je Pašalić u pisanoj izjavi.

Pašalić je naveo da godinama ukazuje na probleme sa kojima se, kao posebno ranjiva kategorija stanovništva, suočavaju deca, posebno na nasilje i zanemarivanje.

Takodje, kako je naveo, i na probleme sa kojima se suočavaju “deca ulice”, ili romska deca po pitanju maloletničkih brakova i otežanog pristupa obrazovanju.