Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

Zaštitnik gradjana: Nadležni nisu zaštitili decu iz Blaca od zlostavljanja i zanemarivanja

U postupku pokrenutom po sopstvenoj inicijativi, na osnovu medijskih napisa o pokušaju izmeštanja dece iz sela kod Blaca koja žive sa babom po ocu, utvrdjeno je da nadležni organi nisu adekvatno i blagovremeno pružili deci zaštitu od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, niti su sprečili kršenje njihovih prava, saopšteno je danas iz kancelarije Zaštitnika gradjana.
BetaJul 9, 2021
U postupku pokrenutom po sopstvenoj inicijativi, na osnovu medijskih napisa o pokušaju izmeštanja dece iz sela kod Blaca koja žive sa babom po ocu, utvrdjeno je da nadležni organi nisu adekvatno i blagovremeno pružili deci zaštitu od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, niti su sprečili kršenje njihovih prava, saopšteno je danas iz kancelarije Zaštitnika gradjana.

Tokom postupka kontrole pravilnosti i zakonitosti rada nadležnih organa utvrdjeno je da su propuste načinili Centar za socijalni rad Blace, Osnovna škola “Stojan Novaković”, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Ministarstvo unutrašnjih poslova, povodom čega je Zaštitnik gradjana uputio preporuku za otklanjanje tih propusta.

“Nadležni organi nisu preduzeli sve mere i radnje radi izmeštanja dece iz porodice za koju su prethodno utvrdili da je ugrožavajuća po decu, čime je dodatno usložnjena porodična situacija u kojoj se deca nalaze, a zatim i time što nisu sprečili da deca budu izložena medijskom eksponiranju i zloupotrebi zarad ostvarivanja materijalne dobiti i lične koristi različitih pojedinaca”, utvrdio je Zaštitnik gradjana.

Zaštitnik gradjana je, na osnovu dostavljene dokumentacije kontrolisanih organa, utvrdio da “deca starosti deset i 15 godina i dalje žive sa babom po ocu, koja je obolela od oktobra 2020. godine, ne pohadjaju redovno nastavu i rade poslove koji nisu u skladu sa njihovim uzrastom – kuvaju, čiste i peru kuću, pomažu babi po ocu da održava ličnu higijenu, rukuju opasnim alatima, kose trimerom i voze frezu”.

Kako se navodi u saopštenju, ova porodica našla se na evidenciji Centra za socijalni rad Blace 2017. godine, kada je baba po ocu prvi put prijavila majku dece za nasilje nad detetom ali je CSR odbacio kao neosnovanu tu prijavu, što je potvrdilo i tada nadležno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u naknadno izvršenom nadzoru.

U vreme kada je baba po ocu podnela prijavu protiv majke dece, otac je već bio napustio porodicu i zasnovao novu vanbračnu zajednicu u drugom gradu, u kojoj ima još dvoje dece.

Majka je sa decom iste godine napustila kuću u kojoj je živela sa svekrvom i prešla u porodičnu kuću kod svoje majke, a od aprila 2018. godine presudom Osnovnog suda u Кuršumliji samostalno je vršila roditeljsko pravo.

“Početkom 2019. godine, iako nisu živeli u istom domaćinstvu, baba po ocu je ponovo podnela prijavu protiv majke za nasilje nad decom, koju su takodje kao neosnovanu odbacili i CSR i nadležno ministarstvo u naknadno izvršenom nadzoru. U septembru iste godine majka umire, a otac preuzima decu i vraća ih u kuću svoje majke sa kojom postiže dogovor da se stara o deci”, navodi se u saopštenju.

Prvi veći problemi nastali su godinu dana kasnije, kada je baba dece po ocu obolela i više nije mogla da se pridržava dogovora sa ocem dece da brine o njima.

“Ona je tada iz bolnice obavestila CSR Blace da su deca sama u kući, a Centar je nadzorom na terenu utvrdio da se o njima staraju komšije i nije preduzeo dalje aktivnosti na zaštiti interesa dece. Po povratku iz bolnice, početkom 2021. godine baba po ocu je dozvolila da se uradi video snimak o teškom životu dece, bez saglasnosti oca dece koji je zabranio njihovo bilo kakvo medijsko eksponiranje”, utvrdio je Zaštitnik gradjana.

Ipak, kako se navodi u saopštenju, “taj snimak je objavljen na društvenim mrežama, a otac dece i njegova majka su zbog toga dolazili u česte sukobe koji su kulminirali time da ga je ona na kraju prijavila za nasilje nad decom, posle čega mu je izrečena hitna mera zabrane prilaska deci, koja se od tog dana nalaze u potpunosti pod nadzorom babe dece po ocu koja je invalid”.

Svim kontrolisanim organima u ovom slučaju Zaštitnik gradjana je odredio rok 15 dana u kojem treba da ga obaveste o postupanju po dostavljenim preporukama.