Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

Zaštitnik gradjana: Žene u Srbiji nisu u punoj meri ravnopravne

Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić ocenio je danas da "i pored napora države na unapredjenju njihovih prava", žene i devojčice u Srbiji nisu u punoj meri ravnopravne.
BetaMart 8, 2021
Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić ocenio je danas da "i pored napora države na unapredjenju njihovih prava", žene i devojčice u Srbiji nisu u punoj meri ravnopravne.

Ombudsman je povodom 8. marta, Medjunarodnog dana žena ocenio da se žene u Srbiji “veoma često” suočavaju sa nasiljem i uvredama u porodici, partnerskim odnosima, na radnom mestu i u javnom prostoru.

Dodao je da zbog “učestalih povreda prava i dostojanstva žena” tokom pandemije korona virusa, država mora raditi na jačanju njihovog ekonomskog i socijalnog položaja.

To se posebno odnosi na žene koje su doživele nasilje, starije žene, žene s invaliditetom, samohrane majke, migrantkinje, izbeglice i interno raseljene žene, žene drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta, Romkinje, kao i žene u selima.